ETAŽIRANJE je postupak kojim se uspostavlja etažno vlasništvo.
Etažno vlasništvo je vlasništvo nad stanom ili drugom samostalnom prostorijom (poslovnim prostorom, garažom, tavanskim prostorom) povezano s odgovarajućim suvlasničkim dijelom (idealnim dijelom) nekretnine koja se sastoji od zemljišta sa zgradom ili od prava građenja sa zgradom. Da bi se etažiranje moglo izvršiti potrebno je da je objekt u potpunosti legalan tj.upisan u Zemljišne knjige i ucrtan u Katastraski operat.
 
Zbog čega je potrebno etažirati imovinu?
Jedini pravni dokaz o tome da ste Vi vlasnik stana, poslovnog prostora ili neke druge nekretnine je izvadak iz zemljišnih knjiga.
Ukoliko provedete postupak etažiranja, moći ćete provesti sljedeće radnje:
  • dobivanje hipotekarnog kredita
  • kupnju, odnosno prodaju nekretnina
  • diobu obiteljskih nekretnina
  • ostavinsku diobu
  • utvrđivanje udjela pojedinih suvlasnika u troškovima upravljanja i održavanja objekta
  
Što se sve može etažirati?
Etažirati se mogu obiteljske zgrade sa 2 i više etažnih jedinica kao i veće ili velike stambene zgrade sa stotinama etažnih jedinica. Etažirati treba uvijek sve stanove, poslovne prostore, garaže i drugo u zgradi.
Dokumentacija potrebna za postupak etažiranja:
-          Zemljišnoknjižni izvadak
-          Kopija katastarskog plana
-          Posjedovni list
-          Dozvole (građevinska, uporabna)