Kontakt podaci

Kontakt osoba: Dipl.ing.građ. Kristina Planinić, ovlašteni sudski vještak građevinske struke
vjestaksudski@gmail.com
+387 63 417 214
Facebook
Linkedin